Hästgård i Allerum utanför
Helsingborg

Stomresning – mars 2009