The English School, om- och tillbyggnad, Göteborg

Invigning – maj 2009