Program till detaljplan för
Bellevue 2:7 m.fl .
Dammhejdan, Ystad

Syftet med programmet är att pröva förslag till bebyggelse i området Dammhejdan samtidigt som en del av den befi ntliga natur- och parkmiljön inom området behålles och görs mer tillgänglig – juni 2009