Dp del av Oxie 17:3 m fl, Malmö

biof-3

– modellbild över anläggningen

biof-2

– modellbild från Yttre Ringvägen

biof-1

– illustrationskarta

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att på en del av fastigheten Oxie 17:3 bygga en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning samt möjlighet att anlägga en tankstation för fordonsgas inom området. Planområdet ligger direkt öster om Yttre Ringvägen utmed Elisedalsvägen.