Dp Skanör 2:2, Skanörs hamn

skanorshamn-1
– illustrationsplan

skanorshamn-2

skanorshamn-3
– modellbild över förslag till bodar för övernattning

skanorshamn-4
– modellbild över förslag på ny båthall

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för en småskalig utökning av byggrätter inom Skanörs hamn samtidigt som hamnens karaktär bibehålles. I planen prövas möjligheten att bygga ett nytt kallbadhus med restaurang och ett 20-tal övernattningsstugor samt möjlighet för befintliga verksamheter att utöka sin verksamhet. I arbetet ingår en upprustning av de allmänna ytorna och en uppstramning av trafiken.