Dp Dammhejdan, Ystad kommun

dammhejdan-2

dammhejdan-3

dammhejdan-1

Området Dammhejdan ligger centralt i Ystad och vi arbetade med ett planprogram för området 2008-09. Nu är ett planförslag framme och ute på samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra i huvudsak bostadsbebyggelse men även vårdboende, förskola och bostadskomplement som t.ex. frisersalong, mindre butik och liknande i området samtidigt som en stor del av den befintliga natur- och parkmiljön inom området behålles, görs mer tillgänglig och säkras i detaljplan.