Dp Bastionen, Helsingborg

Vi har fått uppdrag av SBF i Helsingborg att ta fram en detaljplan för det kontroversiella hörnet Södra Storgatan – Bergaliden där tidigare ett förslag från Tegnestuen Vandkunsten stoppades men där nu HSB Nordvästra Skåne och Wingårdh Arkitektkontor har presenterat ett nytt förslag. Se projektet på länk.