Öja industriområde, Ystad,
gestaltningsprogram

Illustrationer och gestaltningsprogram för Plan & Bygg i Ystad. Detaljplanen skickas ut på samråd augusti 2012.