Dp Sköldenborg 17 m fl,
Helsingborg

Planarbete påbörjas. Planändringen syftar till att möjliggöra en förtätning med ett bostadshus på sju våningar med ca 25 lägenheter i ett attraktivt, centrum- och kollektivnära område av staden. Detta medför en översyn av parkeringar i kvarteret med syftet att även skapar en god utemiljö på innergård av kvarteret.

Första steget i arbetet har varit en planutredning åt AB Helsingborgshem.