Maria stationsområde, Helsingborgs stad

Planprogram för resterande del av Maria Staden öster om Kullavägen och fram till Maria Station.

Planprogramet går att hämta på www.helsingborg.se