Kortebo, Jönköping, planutrerdning

Planuredning åt NCC Jönköping tillsammans med Roland Fråne AB.