Kv Leda, Helsingborg, ombyggnad kontor

Utredning, skisser och arbetshandlingar för ombyggnad av magasins- och fabriksbyggnader till moderna kontor åt bl a Helsingborgs stad med både Stadsarkiv och Socilaförvaltningen.

Fastigheten har även en utvecklingspotential och kommer att ingå istadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborgs södra stadsdelar – okt 10