Kv Leda, H+ projektet

Fastigheten har även en utvecklingspotential och kommer att ingå i  stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborgs södra stadsdelar