Kv Falken, Bjuvs kommun

Förslag till ny bebyggelse utmed Gunnarstorpsvägen i centrala Bjuv för det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder. Vi har även tagit fram förslag till detaljplan.