Björka/Ödåkra börjar byggas

Området mellan Väla/Marknadsvägen och Ödåkra har påbörjats. Kontoret ritade illustrationsplanen 2005 i samarbete med SKANSKA och SBF i Helsingborg. Delen utmed bussgatan längre österut har redan byggts ut.