Kv Bokhultet 1, nybyggnad av
butikslokal och lager

Nybyggnad för Scandinavisk Spismiljö / Elda butiken på Väla norra. Utgångspunkten har varit en standard lagerhall som med omsorg om material och detaljer och ett stort engagemang från beställaren blivit en enkel och vacker byggnad. Fasaden består av sandwichelement i två grå kulörer och med foderbildande fönster och dörrar för att undvika synliga skruvar och plåtar.