Idéförslag – ny scen till
The Tivoli bakom Tullhuset

 

Om nu en flytt av Färjestationen visar sig ogenomförbar av en eller annan anledning – febr 2010