Kungsörnen 1, Högasten,
Helsingborg

Planutredning för Helsingborgshem som gått vidare till begäran om planarbete. Området ligger i södra delen av Helsingborg, strax norr om Råå och läget ger full havsutsikt från föreslaget 13-våningshus.