Gröna tak och väggar …

… har blivit väldigt i ropet inte minst vad gäller förtätningar i stadsmiljö. Vi ritade färdigt skolan i Västra hamnen i Malmö tillsammans med FHM Arkitekter / HMXW Arkitekter med sedum på en stor svagt lutande takyta. Takytan som ”planterades” hösten 2009 går att se från Flaggskeppsgatan norr om skolan.