Kockbacka, Upplands-Bro kommun

I Bro´s östra utkant planeras för bostäder. Bebyggelsen föreslås bestå av en blandning av kedjehus, radhus, fristående enfamiljshus och flerbostadshus med varierande upplåtelseformer. I planeringen ingår även den första etappen av en tillfartsväg från Enköpingsvägen till E18 öster om Bro. Området ligger i östra utkanten av Bro tätort. Mot öster och sydost sker avgränsningen på jordbruksmark eller i skog. Planområdets totala areal är ca 89 ha.

Utfört som handläggare på arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström, Helsingborg.