Snårestad, Ystad kommun

Småskalig utbyggnad av Snårestads by väster om Ystad.

Detaljplanen går att hämta på www.ystad.se