Dp Slagtofta 1:6, Hörby

Detaljplanen har färdigställts för antagande. Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att på del av fastigheten Slagtofta 1:6 etablera en verksamheter för bilförsäljning med verkstad, bilvård samt försäljning av drivmedel.