Ombyggnads- och inrednings- förslag till friskola, Helsingborg