Mölledalen, Båstad, nybyggnad av villor

Villor i tre utförande, 1-plans-, 2-plans- resp. suteränghus på sluttningen mot Laholmsbukten nedanför Italienska vägen.

Utfört som handläggare på arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström, Helsingborg.