Kv Ulven, Bjuvs kommun

Bygnadsnämnden i Bjuv säger ja till detaljplan för nytt femvåningshus. Vi har tagit fram en stadsbildsanalys med tillhörande illustrationer.