Kv Falken, Bjuvsbostäder

Bjuvsbostäder har beslutat att gå vidare med en hustyp från SABO´s Kombohusprojekt och vi har hjälp till med bygglovet.