Hästgård, utanför Helsingborg

Kontoret har varit med och tagit fram ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av hästgård strax utanför Helsingborg.