Dp för Husie 173:120 m fl

Syftet med planen är att göra det möjligt att inreda 3-5 lägenheter i befintlig byggnad på fastigheten, bygga ca 30 nya lägenheter i form av radhus samt en förskola. Samtliga lägenheter avses upplåtas som hyresrätter – juni 2011