Dp Reningsverket, Ystad

Detaljplan för del av Edvinshem 2:1 m.fl., skickas ut på samråd.  Detaljplanens syfte är att utöka området för Ystad avloppsreningsverk ca  50 m västerut. Vindsurfingklubbens byggnader flyttas motsvarande  sträcka.