Dp Ella 5 m fl, Helsingborg

Detaljplanen upprättas för att pröva förutsättningarna för att genom förtätning möjliggöra
byggandet av ca 70 bostäder med hög tillgänglighet i kvarteren Ella och Rosa. Eftersom
förtätningen föreslås på parkeringsytor redovisas samtidigt en parkeringsöversyn
för området. Planen skickas ut på samråd i maj 2012.

Första steget i arbetet har varit en planutredning åt AB Helsingborgshem.