The English School, Göteborg

engskolan-4

Tillbyggnaden har kommit upp med den nya entrén.

engskolan-6

Den nya entrén till höger med trappan upp i huset och med kapprum och samlingsrum till vänster om pelarraden.

engskolan-7

Vinden inreds till klassrum med takfönster.