The English School, Göteborg, om- och tillbyggnad av friskola


Om- och tillbyggnad av friskola i Göteborg.