Studio Aktiverum, Helsingborg

Bygglov inlämnat för om- och tillbyggnad av Studio Aktiverum utmed Kullavägen.