Studio Aktiverum, Helsingborg

Den nya entrén är på plats.

Förslag på nytt öppet undertak med belysning samt ny receptionsdisk.

Nu är även den blå byggnadskroppen och skylten på plats.