Program Solhällan,
Lunds kommun

Äntligen kommer planprogrammet för Solhällan utmed Dalbyvägen fullföljas. Samråd januari 2011; SDS. Vi påbörjade uppdraget 2007.