Södergatan Nord & Syd, Märsta, Sigtuna kommun

Detaljplan för Södergatan Nord där Sigtuna kommun har för avsikt att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i flerfamiljshus pl en bef. skoltomt i ett centralt och attraktivt läge.

Detaljplan för Södergatan Syd där syftet är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i flerfamiljshus omedelbart norr om Märsta Centrum samt att förlänga och färdigställa det viktiga centralstråket som Södergatan utgör i centrala Märsta. Genomförandet förutsätter att en bussgata som skär genom området utgår och får en ny sträckning.