Planutredningar för
Helsingborgshem

Vi har tagit fram planutredningar för tre av Helsingborgshems områden med förslag på förtätning som är inlämnade med begäran om detaljplan till SBF i Helsingborg – oktober 2011

Vi ska ta fram detaljplaner för två bostadsområden i Helsingborg – december 2011