Om- och tillbygnad av
gårdslänga

Spännade förädling av äldre enbostadshus