Kv Stockholmsledet, Lund,
planutredning

Planutredning framtagen för att bifoga bygglov. Syftet med planutredningen är att visa möjligheterna att inpassa föreslagen byggnad i tidigare framtaget Ramprogram för Idéon och Pålsjö företagsområde som kontoret varit med att ta fram.