Kv Lampan, Helsingborg,
planutredning

Planutredning för Mark- och exploateringsenheten med syfte att uppföra bostäder, i första hand studentbostäder, i 4-6 våningar i korsningen Munkavägen – Skånegatan. Utredningen har sedan legat till grund för planuppdrag som pågår.