Kraftvärmeverk,
Helsingborgs stad

Detaljplanen för avfallskraftvärmeverket på Filborna är nu uppe i stadsbyggnadsnämnden för tillstyrkan, beställare SBF Helsingborg.