Kockbacka, Upplands-Bro

kockbacka-2

Roligt att se sina detaljplaner, om inte i verkligheten, på Google Maps. Området ligger i östra utkanten av Bro tätort. En blandad bebyggelse av kedjehus, radhus, fristående enfamiljshus och flerbostadshus med varierande upplåtelseformer var tanken. Tillfartsvägen från Enköpingsvägen till E18 är inte utbyggd ännu.

Se delar av detaljplanen under ”projekt stadsbyggnad/Kockabacka” oktober 2003.