Husprojekt i Nordvästra Skåne


Enbostadshus i havsnära läge – modellstudier


Vy mot nordost med entré mot gata


Vy mot sydväst


Ovanvåningen mot nordväst


Bottenvåningen mot nordväst