Grustäkten, Helsingborgs stad

Detaljplan för verksamheter, handel med skrymmande varor och kontor på Väla södra. Samrådsförslag ute.