Fredriksdal, Helsingborg

fredriksdal-3

Vi har tagit fram en planutredning för Helsingborgshems område på Fredriksdal. Det nya huset som växer upp ligger fint utmed gångvägen …

 

fredriksdal-2

… och sluter gårdsrummet mellan de befintliga husen. Det nya huset passar fint in i den befintliga strukturen.