Folkparken, Lund

Vi har fått uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Folkparken i Lund. Bengt Edmans byggnad står idag till stor del oanvänd och Lunds Kommuns Fastighets AB har tagit fram ett ombyggnadsförslag samt ett förslag till kompletterande bebyggelse i parken.