Dp Stora Råby 32:13 m fl, Lunds kommun / Hasslanda

hasslanda-2

hasslanda-1

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett verksamhet-område med möjlighet till handel med skrymmande varor och kontor, sydost om Råby trafikplats och därmed fortsätta utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i enlighet med gällande översiktsplan. Planområdet omfattar cirka 24 ha och utgör den nya gränsen för staden Lund söder ut.