Dp Sköldenborg 17 m fl,
Helsingborg

skoldenborg-2

skoldenborg-1

skoldenborg-3

Detaljplanen är på väg ut i granskningsskede. Planändringen syftar till att möjliggöra en förtätning med ett bostadshus på sju våningar med ca 25 lägenheter i ett attraktivt, centrum- och kollektivnära område av staden.

 

Första steget i arbetet har varit en planutredning åt AB Helsingborgshem.