Dp Gessie 22:5, Vellinge

Detaljplan för Vellinge kommun med syfte att pröva förutsättningarna att infoga nya bostäder med bibehållna bymiljökvaliteter i den lilla orten Gessie. Samrådshandlingar utskickade i juli 2012.