Dp för Husie 173:120 m fl

husie-2

Detaljplanen för gamla Kritfabriken vid Kvarnbyvägen har skickats för utställning för andra gången, nu med helt nytt syfte. Syftet med planen är nu att pröva förutsättningarna att inom planområdet bygga en grundskola för cirka 300 elever med en förskoledel för cirka 100 barn. Befintlig byggnad föreslås få skyddsbestämmelser.